.....ചില ദിവസങ്ങള്‍ .......

സുരേഷ് കുമാര്‍  ജി 

 ചില ദിവസങ്ങള-
            ങ്ങകലെയെങ്ങോ നിന്നു
മധുരമായ് കേട്ടു
              മറന്നൊരു പാട്ടു പോല്‍.....

മഴ പെയ്തു തോരുന്ന
                        സായന്തനത്തിന്റെ
തരളമാമോര്‍മ്മ പോല്‍
                 ബാക്കി നില്‍ക്കുന്നവ....

ചില ദിവസങ്ങള്‍...
                തുടുത്തു  പോകുന്നവ.....
എവിടെയോ നിന്നൊരു
                    കാറ്റിലൂടെപ്പറ-
ന്നെവിടെയോ പോകുമൊരു
             തൂവല്‍ പോല്‍, അത്രയും
അലസമാമേതോ
          കിനാവിന്റെ തുണ്ടു പോല്‍....

ചില ദിവസങ്ങള്‍
                ഇഴഞ്ഞു പോം തീവണ്ടി
മുറിയെന്ന പോലെ
                        വിരസതയാര്‍ന്നവ

ചില ദിവസങ്ങള്‍ .......
                      മറന്നു പോകുന്നവ....
ഒടുവിലേകാകിയായ്
                      നിന്നു പോകുന്നൊരു
വഴി പോക്കനെപ്പോല്‍
                   തളര്‍ന്നു പോകുന്നവ....
   
പറയുവാന്‍ ബാക്കിയായ്
                  പോയതെന്തോ വീണ്ടും
പറയാന്‍ തുടങ്ങിയി-
                         ട്ടിനി വേണ്ടയെന്നു
നിനച്ചു തലതാഴ്ത്തി
              യൊരു നീര്‍ക്കണം പോല്‍
അലിഞ്ഞു പോകുന്നവ.....

ചില ദിവസങ്ങള്‍ ....
                  അകന്നു  പോകുന്നൊരു
കടലിലെ തോണിപോല്‍
                      മാഞ്ഞു തീരുന്നവ...
ഒരു കൊടുങ്കാറ്റി
                        ലകപ്പെട്ടിരിക്കിലും
മറുതീരമെത്തുവാന്‍
                           പാടുപെടുന്നവ....

ചില ദിവസങ്ങളോ
                      തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത
വിധവയെപ്പോലെ
                       കടന്നു പോകുന്നവ ....
ഒരു ശുഭ്രവസ്ത്രത്താ-
                   ലുലയുന്നൊരുള്‍ക്കടല്‍
മറയുന്നുവെന്നു
                            വിചാരിച്ചിടുന്നവ....

പഴയ, മുഷിഞ്ഞ
                   കലണ്ടറിന്‍ താളു പോല്‍
വെറുതെ കിടന്നു
                       തുറിച്ചു നോക്കുന്നവ...

ചിലതൊരൊറ്റ
                     ത്തുരുത്തിനേകാന്തത
ചിലതുഗ്രമായി
                        ട്ടുറഞ്ഞുതുള്ളുന്നവ....

ചില ദിവസങ്ങള്‍
                         തിരസ്‌കൃതയായൊരു
കന്യകയെപ്പോല്‍
                              വിളറി വെളുത്തവ

ചിലതൊരു കണ്ണീര്‍
                           മഴയില്‍ നനഞ്ഞവ....
ചിലതപമാനത്തിനാല്‍
                              തല താഴ്ന്നവ.......

വെയില്‍ കാഞ്ഞുറങ്ങുമൊരു
                             പൂച്ചയെപ്പോല്‍ ,മിഴി
യലസമടച്ചു
                        മയങ്ങിക്കിടപ്പവ....
 
ചിലതൊരു ഗ്രാമീണ
                        വൃദ്ധയെപ്പോല്‍ ശാപ
വചനങ്ങളോതി
                           നടന്നു പോകുന്നവ

ഒരു മരണവീടിന്റെ
                            യുമ്മറത്തെത്രയോ
പഴയൊരു സ്‌നേഹിത
                  യെ, കണ്ടുമുട്ടും പോല്‍......

അത്രമേല്‍ ശൂന്യമാ-
                      യൊന്നു നോക്കിപ്പിന്നെ
സങ്കടം കൊണ്ടു
                      കരഞ്ഞു പോകുന്നവ...

 
 
 
 
**********

Comments

Leave a reply.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
captcha image