കവിത / കുഴൂര്‍ വിത്സണ്‍ 

 

മേയുടെ  മൂന്നാമത്തെ  പുലരിയില്

 

രണ്ട് പൂമ്പാറ്റകള് പള്ളിയിലേക്ക് പറക്കുന്നു

 

പച്ച വിരിഞ്ഞ വഴികളില്

പോകെ പോകെ

അതിലൊന്നിനു

ശൂ വയ്ക്കാന് മുട്ടുന്നു

 

അതാരും കാണാതെ

പൊന്തയ്ക്കരികില് മറയുന്നു

മറ്റൊന്ന് അവിടൊക്കെ

ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു

 

പള്ളിയില് മൂന്നാം മണിയുമടിക്കുന്നു

 

ഒന്നാമന് ഒരു പൂവിനെ കാണുന്നു

അതുമായി ലോഹ്യത്തിലാകുന്നു

പള്ളിയേം പട്ടക്കാരനേം

മറന്നേ പോകുന്നു

 

അത്രയും പൊന്തയ്ക്ക് ചുറ്റിയ

മറ്റവന്  വട്ടാവുന്നു

പള്ളിയിലെത്തിയാലാദ്യവനെ

ദൈവത്തിനൊറ്റു കൊടുക്കുമെന്നുറയ്ക്കുന്നു

 

ആ ചെടിയുടുത്ത സാരിയുടെ പൂവിന്റെ നിറം പോലുമോര്ത്ത് വയ്ക്കുന്നു

 

പൊന്തയില്

പ്രേമനാടകം തുടരുന്നു

അവിടെ രണ്ടാം ബെല്ലടിക്കുന്നു

 

മൂന്നാം മണിക്കും

രണ്ടാം ബെല്ലിനുമിടയില്

മുഴുവട്ടായ

ശരിക്കും മറ്റവന്

മറ്റേ മറ്റവനെ

മറന്ന് പോകുന്നു

 

അവനും ശൂ വയ്ക്കാന് മുട്ടുന്നു

പൊന്ത തിരയുന്നു

 

മൂന്നാം മണി മുഴങ്ങുന്നു

രണ്ടാം ബെല്ലടിക്കുന്നു

 

പള്ളിയൊറ്റയ്ക്കാവുന്നു

 

എന്നാല് രണ്ട് പൊന്തകള്ക്കുള്ളില് പാട്ടുകുര്ബ്ബാന തുടരുന്നു

 

Comments

Leave a reply.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
captcha image